ការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច ប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារជំនាញ និងពង្រឹងវិន័យ ដឹកនាំ ដោយលោក វរសេនីយ៍ឯក រស់ អៀម នាយការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច

ការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច ប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារជំនាញ និងពង្រឹងវិន័យ ដឹកនាំ ដោយលោក វរសេនីយ៍ឯក រស់ អៀម នាយការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច

====

(Pl-news : 095949325 (Telegram).!!
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ : នៅថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤
ការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច ប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារជំនាញ និងពង្រឹងវិន័យ ដឹកនាំ ដោយលោក វរសេនីយ៍ឯក រស់ អៀម នាយការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច។

ក្នុងឱកាសនោះដែរលោក នាយការិយាល័យ បានអនុញ្ញាតឱ្យលោក វរសេនីយ៍ទោ ម៉ី បូរ៉ាន់ អាន ប្រកាសស្តីពីបទវិន័យនគរបាលជាតិកម្ពុជា ផងដែរ ។