ទោះបី ៤៥ ឆ្នាំកន្លងផុតទៅ ប៉ុន្តែស្មារតី ២ធ្នូ នៅតែរក្សាបានយ៉ាងរឹងមាំ

 

 

 

 

ស្មារតី២ធ្នូ សំដៅដល់ការប្រមូលផ្តុំយុវជនដែលមានឆន្ទៈរួមគ្នា ហ៊ានលះបង់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដើម្បីជាតិ ក្នុងគោលដៅធ្វើឱ្យប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅមុខ។ ក្នុងន័យនេះ ខ្ញុំចង់បង្ហាញឱ្យសមាជិក សមាជិកា និងសាធារណជនជ្រាបច្បាស់ពីសកម្មភាពតូចៗដែល ស.ស.យ.ក.បានរៀបចំ​ វាគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឱ្យប្រជាជននៅរួមគ្នា និងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នា ដើម្បីឱ្យសង្គមមួយថែរក្សាបាននូវសាមគ្គីភាព ឯកភាព នូវសុខដុមនីយកម្ម ការចេះយោគយល់អាធ្យាស្រ័យឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។ វាមិនមែនកើតឡើងដោយឯកឯងទេ តែត្រូវការចាំបាច់ការរៀបចំសកម្មភាព និងរំលឹកជាប្រចាំ។

ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ក្រុមការងារ ស.ស.យ.ក. បម្រើការនៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

ថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។