លី​គ​កំពូល​កម្ពុជា គ្រោង​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​ប្រកួតឡើងវិញ ​នៅ​ពាក់កណ្ដាល ​ខែនេះ​ 

 

​លើសពីនេះទៅទៀត លី​គ​នឹង​ដំណើរ​ការប្រកួត​ដោយ​មិន​ឲ្យ​ទស្សនិកជន​ចូល​ទស្សនា​ផ្ទាល់​នៅ​កីឡាដ្ឋាន ឬ​នៅ​បរិវេណ​ជុំវិញ​កីឡាដ្ឋាន​ឡើយ ហើយ​ចំពោះ​កីឡដ្ឋាន ដែលមាន​ទីតាំងនៅ​តំបន់​ក្រហម គឺ​ពុំ​ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រកួត ឬ​ធ្វើការ​ហ្វឹកហាត់​ឡើយ​៕