លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ចាប សុផាឬទ្ធិ ស្នងការរង នៃ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួន. ( ក្នុងរយៈពេល ៦ខែ ចំនួន៥០% ក្នុង១ខែ…!!!

 

 

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ៖ កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែ មេ សា ឆ្នាំ ២០២០ . លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ចាប សុផាឬទ្ធិ ស្នងការរង នៃ ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់ បៀវត្ស ផ្ទាល់ ខ្លួន. ( ក្នុងរយៈពេល ៦ខែ ចំនួន៥០% ក្នុង១ខែ នៃ ប្រាក់បៀវត្ស គិតចាប់ពីខែ មេសា ដល់ខែ កញ្ញា  ឆ្នាំ ២០២០)=ជូនដល់គណៈកម្មការជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងជំងឺ កូវីដ១៩ (COVID-19) នេះផងដែរ ៕