លោក វរសេនីយ៍ឯក សៅ សារឿន អធិការនគរបាលស្រុកថ្មពួក បានបរិច្ចាគ ប្រាក់ បៀវត្ស ផ្ទាល់ខ្លួន  ចំនួន ៤០០,០០០ (បួនសែនរៀល) ក្នុង០១ខែ រយៈពេល ០៦ខែ ចាប់ពី ខែឧសភា ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ជូនទៅគណះកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩..!!!

 

 

ស្រុកថ្មពួក  ៖  នៅថ្ងៃទី០៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ លោក វរសេនីយ៍ឯក សៅ សារឿន អធិការនគរបាល ស្រុកថ្មពួក.( ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ) ,បានបរិច្ចាគ ប្រាក់ បៀវត្ស ផ្ទាល់ខ្លួន  ចំនួន ៤០០,០០០ (បួនសែនរៀល) ក្នុង០១ខែ រយៈពេល ០៦ខែ ចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ជូនទៅគណះកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩..!!!