ពិធីប្រកាស តែងតាំងមុខ តំណែង និង ផ្ទេភារកិច្ចមេប៉ូលិស អន្តោប្រវេសន៍ ច្រកទ្វារអន្តរ ជាតិ ប៉ោយ ប៉ែត-(ថ្មី)-នៅថ្ងៃទី ២០ស្អែកនេះ ..?

 

 

ពិធីប្រកាស តែងតាំងមុខ តំណែង និង ផ្ទេភារកិច្ច
មេប៉ូលិស អន្តោប្រវេសន៍ ច្រកទ្វារអន្តរ ជាតិ ប៉ោយ ប៉ែត-(ថ្មី)-នៅថ្ងៃទី ២០ស្អែកនេះ ..?

ប៉ោយប៉ែត៖តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា- នៅថ្ងៃទី២០ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង២រសៀល ថ្ងៃស្អែកនេះ មានរៀបចំ ពិធីប្រកាស តែងតាំងមុខតំណែង និងផ្ទេភារកិច្ចមេប៉ូលិសអន្តោប្រវេសន៍ ច្រកទ្វារអន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត .ពីលោកវរសេនីយ៍ឯក ខឹម ចិត្រា មេប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារទី(១)ទៅកាន់ ច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូយាដាវ នៃនាយកដ្ឋានច្រកទ្វារទី.(២) លោក ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី អីុ
ចំរើន មេប៉ូលិសអន្តោប្រវេសន៍ ច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូយាដាវ នៃនាយកដ្ឋានច្រកទ្វារទី(២), បានត្រូវប្រកាសឲ្យមកកាន់មុខ តំណែងច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត.នៃនាយក ដ្ឋានទី(១) នៅថ្ងៃស្អែកនេះ ផងដែរ ។